Yapı Güçlendirme

Tesisat

Döşeme Güçlendirme


Bir binayı depreme karşı güçlendirmek de yine döşeme güçlendirme yöntemleri

Tabliye Güçlendirme


kalıcı deformasyona uğramamış elemanların rijitliğinin ve sünekliğinin arttırılması amacıyla

Tank Güçlendirme


Tank Güçlendirme işlemleri için en etkin çözüm karbon fiber

Kolon Güçlendirme


Betonarme kolonun, betonarme elemanlarla onarımı ya da güçlendirilmesi kolonun beton en kesitinin ve

Kiriş Güçlendirme


Kiriş güçlendirme, yapılarda döşemeden ve kullanım alanından gelen yükleri taşıyıp

Yapı Güçlendirme


Yapılarda hasar varsa ya da onarım yapıldıktan sonra, performansı arttırmak için yapılan uygulamaya